Nedima Filipovića 8, 71000 Sarajevo
033 650-333; 061 170-405
dr.vernes.begovic@gmail.com

Naše Usluge

Ginekološki pregled u spekulima

Bazna pretraga u ginekologiji i porodiljstvu kojom započinje proces dijagnostike i koja odlučuje o potrebnim dopunskim vrstama pretraga. Savjet: zdrave ženske osobe se prgledaju najmanje jednom godišnje a bolesne po potrebi češće.

Naš savjet

Ova pretraga spada u godišnje potrebe zdravih ženskih osoba.

Papa test
  • Pretraga kojom se uzima materijal špatulom sa zida vagine, vanjske površine grlića te četkicom iz endocerviksa za mikroskopsku analizu patoloških promjena na stanicama kao i osnovnu informaciju o upalnim procesima na tog području. Pretraga koja se smatra najjednostavnijom i najjeftinijom metodom ranog otkrivanja predkanceroza i kancerosa donjeg ginekološkog trakta.
  • Naša laboratorija ima mogućnost obrade materijala unutar 24 sata.
Naš savjet

Zdrave ženske osobe rade Papa test godišnje a boloesne po odluci nadležnog ginekologa.

Vaginalni sekret
  • U spekulima se uzima materijal špatulom ili štapićem te na licu mjesta radi nativni preparat ili pak materijal šalje u mikrobiološki laboratorij.
  • Važno za napomenuti je da se rutinski ne rade specifični testovi: npr HPB PCR tipizacija, test na CHL, Mzcopl. I dr. Radi cijena samih pretraga koje nisu male.
Naš savjet

Rutinski se može pilikom svakog pregleda uraditi nativna obrada sekreta radi male cijene pretrage a istovremeno dobijene važne informacije.

Kolposkopija

Pretraga donjeg ženskog trakta pod optičkim povećanjem – kolposkopom. Pruža više informacija od golog oka jer su uvećanja u rasponu od 20-40 puta. Nezaobilazna pretraga kod upalnih stanja i pozitivnih Papa test-ova kao i priprema za postupke uzimanja isječaka sa sumnjivih dijelova donjeg ženskog ginekološkog trakta.

Naš savjet

Svaki sumnjiv proces vanjskih genitala, vagine i grlića maternice mora biti dopunjen kolposkopijom.

Vaginalni ultrazvuk 2D
  • Dopunska pretraga ginekoloških organa koja je postala standard bez kojeg se ne postavlja skoro ni jedna dijagnoza u ginekologiji i porodiljstvu.
  • Naša ordinacija ima ultrazvučni aparat visoke HD rezolucije što čini pretragu pouzdanijom i u kojoj pacijent aktivno sudjeluje.
Naš savjet

Kao i Papa test ultrazvučna pretraga se radi jednom godišnje zdravim osobama. Posebna obrada se odnosi na preged dojki koje su broj jedan u malignim bolestima žena.

Abdominalni ultrazvuk 3D i 4D

Sekundarna pretraga ultrazvukom gdje se dobijaju dopunske potrebne informacija u obradi patoloških stanja kako u ginekologiji tako i pračenju trudnoće tako u pogledu obrade volumena, forme, protoka i drugih važnih informacija.

Raspolažemo sa ultrazvučnim aparatom zadnje generacije pa i sam pacijent bude iznenađen kvalitetom prikaza

Naš savjet

Sekundarne pretrage se rade ovisno ovisno o potrebi.

Palpatorni pregled dojki

Startni pregled dojki koji se ne smije nikako zanemariti i na osnovu kojeg se pretrage dopunjavaju.

Naš savjet

Dojke nikad nije suvišno pregledati tako da iskusni ljekari ga upražnjavaju veoma često.

Ultrazvuk dojki + 3D

Pretraga bez koje se ne može postaviti ni jedna ozbiljnija dijagnoza bolesti dojke.

Naš savjet

Ultrazvuk dojki se u modernim zemljama uvodi već sa dvadeset godina, a u poznijoj dobi se radi na šest mjeseci.

Aplikacija spirale

-IUD—intrauterini uložak, spirala je veoma pouzdan metod kontracepcije a novim generacijama spirale ujedno i borba protiv nekontrolisanog krvarenja, bespotrabnih abrazija i prevencija raka sluznice maternične šupljine.

Naš savjet

Ponekad je to potreba a ponekad izbor liječenja.

Medicinska evakuacija

Veliki broj spontano ili IVF postupkom ostrvarenih trudnoća završava odumiranjem ploda i koje moraju biti hiruški—evakuacijom odstranje

Naš savjet

Veliki broj se uz male rizike uspješno završi u manje rizičnoj lokalnoj anesteziji

Polipektomija

To je skidanje izraštaja na peteljci kako vagine tako i grlića te njihovo prosljeđivanje na patohistološku obradu.

Naš savjet

Uspješno se odstranjuju polipi do određene veličine ambulantno uz ponekad primjenu lokalne anestezije.

Dijagnostična abrazija

Operativna metoda kojom se kiretom uzima materijal unutrašnjosti grlića maternice i materišta u cilju postavljanja patohistološke dijagnoze patoloških stanja navedenih organa.

Naš savjet

Uz lokalnu anesteziju izbjegavaju se rizici opšte anestezije.

Panch biopsija sa endocervikalnom abrazijom i PHD analizom

«Kraljica dijagnostike» je svakako biopsija gdje se posebnim instrumentima uzima materijal sa markiranih mjesta i prosljeđuje na patohistološku verifikaciju—obradu.

Naš savjet

U svim nejasnim stanjima biopsija ne smije biti izostavljena. Sama pretraga ne oštečuje analizirane organe i oporavak je veoma brz.

Razne druge pretrage vezane za ginekologiju i akušerstvo

Sve biohemijske i mikrobiološke pretrage rade se u našoj ordinaciji uz najbrže rezultate.

Naš savjet

Uvijek treba raditi visokosofisticirane testove jer jedino oni pružaju pravu dopunu dijagnoze.

Obratite nam se