Nedima Filipovića 8, 71000 Sarajevo
033 650-333; 061 170-405
dr.vernes.begovic@gmail.com

Edukacija

Veliki pozdrav

 Željela bih se zahvaliti Dr.Begoviću na stručnom, pažljivom i strpljivom pristupu.