Nedima Filipovića 8, 71000 Sarajevo
033 650-333; 061 170-405
dr.vernes.begovic@gmail.com

Edukacija

1982. – 1986.

rad na ginekološkom odjelu bolnice Jajce