Nedima Filipovića 8, 71000 Sarajevo
033 650-333; 061 170-405
dr.vernes.begovic@gmail.com

Edukacija

1997. – 1999.

Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva kantona Sarajevo