Nedima Filipovića 8, 71000 Sarajevo
033 650-333; 061 170-405
dr.vernes.begovic@gmail.com

Edukacija

Ultrazvuk u trudnoći

Ultrazvuk u trudnoći

Ultrazvuk u trudnoći je potrebno obaviti više puta u toku trudnoće. Mnoge trudnice zanima šta tačno ginekolog analizira u toku ultrazvučnog pregleda trudnice.Prvi ultrazuk trudnice je jako važan jer ginekolog prilikom pregleda vidi da li se radi o trudnoći u maternici ili je riječ o  izvanmateričnoj trudnoći. Menstruacijski ciklusi nisu kod svih žena redovni pa se  datum posljednje menstruacije može provjeriti i usporediti sa biometrijom koja je učinjena ultrazvukom kako bi se saznala korigirana dob trudnoće. Greške u daljem toku trudnoće kao što je sumnja na postojanje zastoja u rastu fetusa može se spriječiti sa tačnom gestacijskom dobu trudnoće.

Ginekološki pregled u 14 mjesecu trudnoće

Ginekološki pregled trudnice u 14 nedelji trudnoće je važan radi prepoznavanja trudnoća sa najčešćim hromosomopatijama kod čovjeka. To su Monosomija X (Turnerov sindrom), Trisomija 21 (Downov sindrom), Trisomija 18 (Edwardsov sindrom), Trisomija 13 (Patauov sindrom).

Ginekološki pregled u 18 mjesecu trudnoće

Ginekološki pregled trudnice u 18 nedelji trudnoće predstavlja najvažniji ultrazvučni pregled u trudnoći. Prilikom ovog pregleda ginekolog analizira anatomske strukture fetusa i traga za prisutnim malformacijama.  Ukoliko kod fetusa postoje anomalije koje su nespojive sa životom izvan maternice optimalno bi bilo da se one do 24 nedelje trudnoće prepoznaju. Neke malformacije je moguće uočiti u drugom tromjesečju trudnoće, dok druge imaju takvu evoluciju da se uočavaju tek u trećem tromjesečju trudnoće.

Ginekološki pregled u 32 mjesecu trudnoće

Ginekološki pregled trudnice u 32 mjesecu trudnoće ima za cilji pratiti razvoj i rast  fetusa. Ultrazvučno se prati biometrija fetusa, mjeri se biparietalni dijametar, obim glavice, obim trbuha, dužina natkoljenice te se provjeri dali ove vrijednosti slijede krivulju očekivanog normalnog rasta fetusa. Također se analizira izgled i sijelo posteljice te količina plodove vode. Zadebljana posteljica i veća količina plodove vode se često pronalaze kod trudnica sa neprepoznatom ili neliječenom šećernom bolesti ili sa prisutnim anomalijama kod fetusa.